Oppimateriaali lukuvuonna 2023-2024

Oppimateriaalit 2023-2024:

Pää­sään­töi­ses­ti käy­tös­sä säh­köi­nen ma­te­ri­aa­li, ell­ei muu­ten mai­ni­ta.

KIE­LET:

MA­TE­MA­TIIK­KA, FY­SIIK­KA, KE­MIA:

RE­AA­LI­AI­NEET:

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIOopin­to-opas 2023-202423.5.2023