Opiskelu musiikin ja ilmaisun linjalla

Mu­sii­kin ja il­mai­sun lin­jal­la opis­ke­li­jat voi­vat pai­not­taa il­mai­sul­li­sia opin­to­jaan eri ta­voin . Mu­sii­kin ja il­mai­sun lin­jal­la opis­ke­li­jan on suo­ri­tet­ta­va vä­hin­tään 16 opin­to­pis­tet­tä  kou­lun ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa mää­rit­te­le­mis­tä il­mai­sul­li­sis­ta opin­to­jak­sois­ta. Mu­sii­kin ja il­mai­sun lin­ja­lai­set si­joi­te­taan omal­le luo­kal­leen, jol­loin tai­teen te­ke­mi­nen yh­des­sä su­juu kuin tans­sien. Syk­syl­lä 2023 opin­ton­sa aloit­ta­vat ei­vät va­lit­se eril­lis­tä pää­ai­net­ta, vaan opis­ke­le­vat kaik­ki sa­man ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti.

Mu­sii­kin ja il­mai­sun lin­ja­lai­sil­la on pal­jon muu­ta­kin yh­teis­tä toi­min­taa ja te­ke­mis­tä lu­ki­o­ai­ka­na ja aja­tuk­se­na on, että he saa­vat yh­des­sä ai­kaan  poik­ki­tai­teel­lis­ta­kin toi­min­taa yh­dis­tä­en eri tai­teen­la­je­ja pro­duk­ti­oik­si.

https://www.you­tu­be.com/watch?v=A71Tex231VY

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIO ha­ki­jan opas ke­vät 2023JY­KIS­TÄ JAT­KOON!24.9.2021