Yhteystietoja

YH­TEYS­TIE­TO­JA:

säh­kö­pos­ti reh­to­rit + kou­lu­sih­tee­ri: etu­nimi.suku­nimi@joen­suu.fi

säh­kö­pos­ti muut ope­tus­hen­ki­lös­tö: etu­nimi.suku­nimi@edu.joen­suu.fi

Hal­lin­to:

Räty Esa, reh­to­ri puh. 050 592 8082

Rau­ma Riit­ta, apu­lais­reh­to­ri, puh. 050 410 9152

Kak­ko­nen, Kir­si, kou­lu­sih­tee­ri, puh, 013 337 5632

Opin­to-oh­jaa­jat:

Kok­ko­nen Enni, opin­to-oh­jaa­ja, puh. 050 476 6080

Kuos­ma­nen Kat­ri, opin­to-oh­jaa­ja, puh. 050 374 6315

Luk­ka­ri­nen Anne, opin­to-oh­jaa­ja, puh. 040 530 5095

Ur­hei­lu­lu­ki­oon ja ur­hei­lu­val­men­nuk­seen liit­ty­vät asi­at:

Muuk­ko­nen Mika, ur­hei­lu­lu­ki­o­koor­di­naat­to­ri (lu­kio) 044 265 9655

Koi­vu­ran­ta Tar­mo, ur­hei­lu­val­men­nus­koor­di­naat­to­ri (ur­hei­lu­a­ka­te­mia), puh. 050 590 1353 (tar­mo.koi­vu­ran­ta@joen­suu.fi)

Mu­sii­kin ja il­mai­sun lin­jan vas­tuu­o­pet­ta­jat:

Jaa­ti­nen Kir­si, draa­ma­o­pet­ta­ja, puh. 050 350 8532

Man­ni­la Tai­na, kuva­tai­de­o­pet­ta­ja, puh. 050 366 3895

Sor­mu­nen Päi­vi, mu­sii­kin­o­pet­ta­ja, puh. 044 256 9797

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIO ha­ki­jan opas ke­vät 2023JY­KIS­TÄ JAT­KOON!24.9.2021