Tervetuloa Joensuun yhteiskoulun lukioon- kaikkien kouluun!

https://www.you­tu­be.com/watch?v=0zyQTWSQbf4

Tervetuloa tutustumaan Joensuun yhteiskoulun lukioon – kaikkien kouluun! Lukiossamme on läsnä 116 vuotta (1907-2023) kehittynyt erinomainen henki, jonka aistit varmasti heti tänne sisään astellessasi! Puhdas sisäilma on myös valttimme.

Meil­tä saat eväät elä­mää­si, rut­kas­ti elä­myk­siä, tie­to­ja, tai­to­ja, kan­sain­väl­li­syyt­tä sekä maa­kun­nan mah­ta­vim­mat yli­op­pi­las­juh­lat Joen­suun Mo­to­net- aree­nal­la  tai Ke­ru­bin pesä­pal­lo­sta­di­o­nil­la ke­väi­sin ja lu­ki­ol­la syk­syi­sin!  Olem­me ole­mas­sa opis­ke­li­joi­ta var­ten. Jo­kai­nen nuo­ri on meil­le tär­keä.

Täs­tä op­paas­ta löy­dät pa­lan lu­ki­o­tam­me! Meil­lä voi tul­la myös käy­mään mil­loin vain, ota yh­teyt­tä opin­to-oh­jaa­jiim­me. Ter­ve­tu­loa roh­ke­as­ti!

Joen­suus­sa 29.11.2022

Esa Räty, reh­to­ri

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIO ha­ki­jan opas ke­vät 2023JY­KIS­TÄ JAT­KOON!24.9.2021