Ylioppilaskirjoitusten aikataulu, syksy 2021

KO­KEET AL­KA­VAT KEL­LO 09.00. PAI­KAL­LA SI­NUN TU­LEE OLLA KUI­TEN­KIN JO VII­MEIS­TÄÄN KEL­LO 8.15.  KO­KEI­TA JÄR­JES­TE­TÄÄN MAH­DOL­LI­SES­TI MYÖS LU­KI­OI­DEN YH­TEI­SES­TI. KE­VÄÄN 2022 KOE­PÄI­VÄT TÄS­TÄ LIN­KIS­TÄ!

SEU­RAA KOU­LUN TIE­DOT­TEI­TA JA VIES­TE­JÄ LIIT­TY­EN YLI­OP­PI­LAS­KIR­JOI­TUK­SIIN! 

Mu­kaan kir­joi­tuk­siin:

Syksyn 2021 ylioppilaskirjoitusten aikataulu. KOKEET ALKAVAT AINA KAIKKIALLA KELLO 09.00, ole paikalla viimeistään klo 08.30 (tai sen lukion määräyksen mukaisesti, missä kirjoitukset järjestetään)

Maa­nan­tai 13.9. äi­din­kie­li ja kir­jal­li­suus (suo­mi ja ruot­si), luku­tai­don koe

Tiis­tai 15.9.  psy­ko­lo­gia, fi­lo­so­fia, his­to­ria, fy­siik­ka, bi­o­lo­gia

Per­jan­tai 17.9.  Vie­ras kie­li, pit­kä oppi­mää­rä (eng­lan­ti, rans­ka, es­pan­ja, sak­sa, ve­nä­jä)

Maa­nan­tai 20.9. toi­nen ko­ti­mai­nen kie­li (ruot­si), pit­kä ja kes­ki­pit­kä oppi­mää­rä

Tiis­tai 21.9. ma­te­ma­tiik­ka, pit­kä ja ly­hyt oppi­mää­rä

Tors­tai 23.9. us­kon­to, elä­män­kat­so­mus­tie­to, yh­teis­kun­ta­oppi, ke­mia, maan­tie­de, ter­veys­tie­to

Per­jan­tai 24.9. äi­din­kie­li ja kir­jal­li­suus, kir­joi­tus­tai­don koe. Suo­mi toi­se­na kie­le­nä ja kir­jal­li­suus koe

Maa­nan­tai 27.9. vie­ras kie­li, ly­hyt oppi­mää­rä (eng­lan­ti, rans­ka, es­pan­ja, sak­sa, ve­nä­jä, ita­lia, por­tu­ga­li, la­ti­na, saa­me)

KE­VÄÄN 2022 KOE­PÄI­VÄT TÄS­TÄ LIN­KIS­TÄ!

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIOOpin­to-opas 2020-202115.8.2020