Opiskelu urheilulinjalla, 2017 lukionsa aloittaneet (4. vuosi)

Ur­hei­lu­lin­ja (2016-2017 aloit­ta­neet) tar­jo­aa kil­pa­ur­hei­luun pa­nos­ta­val­le opis­ke­li­jal­le erin­o­mai­set edel­ly­tyk­set opin­to­jen ja har­joit­te­lun yh­teen­so­vit­ta­mi­seen. Opis­ke­li­jan on suo­ri­tet­ta­va lu­ki­on oppi­mää­rään vaa­dit­ta­vat opin­not, jos­sa ur­hei­lu­lin­jan päät­tö­to­dis­tuk­seen vaa­di­taan alla ole­vis­ta kurs­seis­ta vä­hin­tään 14 kurs­sia, jois­ta vä­hin­tään 8 on ol­ta­va ur­hei­lu­val­men­nus­ta ja vä­hin­tään 6 mui­ta kurs­se­ja.

Ur­hei­lu­lin­jan päät­tö­to­dis­tuk­seen hy­väk­syt­tä­viä kurs­sit ovat:

Ur­hei­lu­lin­jal­le va­li­tut käy­vät sään­nöl­li­ses­ti oman la­jin­sa val­men­nuk­ses­sa, joka jär­jes­te­tään yh­teis­työs­sä Joen­suun ur­hei­lu­a­ka­te­mi­an kans­sa. Val­men­ta­ji­na toi­mi­vat laji­seu­ro­jen val­men­ta­jat. Val­men­nuk­set jär­jes­te­tään tiis­tai­na, kes­ki­viik­ko­na ja tors­tai­na klo 8.00−10.30. Val­men­nuk­ses­ta saa hy­väk­si­lu­et­tua lu­kio-opin­toi­hin enin­tään 16 kurs­sia.

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIOOpin­to-opas 2020-202115.8.2020