Opintosuunnitelma lukuvuodelle 2020-2021

Alla on link­ki aine­va­lin­ta­kort­tiin, jois­ta käy ilmi kaik­ki JY­Kin kurs­sit, ja suo­si­tuk­set suo­ri­tus­jär­jes­tyk­sel­le. Kaik­kia kurs­se­ja ei jär­jes­te­tä joka luku­vuo­si.  Voit hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta syis­tä myös poi­ke­ta vuo­si­suo­si­tuk­sis­ta, lu­kio on vi­ral­li­ses­ti luo­ka­ton.

Aine­va­lin­ta­kort­ti 2020-2021 1.-3. vuo­den opis­ke­li­jat

4. vuo­den opis­ke­li­jat nou­dat­ta­vat vie­lä usem­min omaa hen­ki­lö­koh­tais­ta opin­to­suun­ni­tel­maan­sa

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIOOpin­to-opas 2020-202115.8.2020