Lukuvuoden työ- ja loma-ajat Joensuun kouluissa 2020-2021

Syyslukukausi 2020

Kou­lu al­kaa tors­tai­na 13.8

Ke­vään 2020 yli­op­pi­lai­den lak­ki­ais­juh­la pe 28.8. ilta­päi­väl­lä

Työ­lau­an­tai Joen­suun lu­ki­ois­sa 5. syys­kuu­ta

Syys­loma vk 42, 12.–16.10.
It­se­näi­syys­päi­vä 6.12.
Syys­luku­kau­si päät­tyy 21.12. (päät­tyi­si il­man työ­lau­an­tai­ta 22.12.)

Kevätlukukausi 2021

Kou­lu al­kaa tors­tai­na 7.1.
Tal­vi­loma vk 10, 8.–12.3.
Pää­si­äi­nen 2.–5.4.
Vap­pu­päi­vä 1.5.
Hela­tors­tai 13.5.
Kou­lu päät­tyy 5.6.

Koulupäiviä

Syys­luku­kau­del­la 89
Ke­vät­luku­kau­del­la 100
Yh­teen­sä 189

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIOOpin­to-opas 2020-202115.8.2020